Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /usr/share/php/amptool/AmpTool_01_01.php on line 121
Bart Bauwens

Waarom doe ik aan politiek?

Ik vertrek vanuit mijn eigen persoon zoals die binnen mijn leefwereld in Vlaanderen is ontstaan en evolueert. Niet vanuit het eigen groot gelijk, maar in de wetenschap dat mensen niet leven op eilanden. Akkoord, elk heeft zijn privé-leven, eigenheid, eigen persoonlijke plek, job, plaats in de maatschappij enz, maar we leven als personen in grotere groepen: ons gezin, onder collega’s, met vrienden, in een straat of wijk. We leven in een bepaalde stad of gemeente, in Vlaanderen en in Europa. We zijn allen mensen in een globale wereld en al bij al maar een zeer kleine groep van om en bij de 6,5 miljard individuen die wonen op een klein stipje binnen het mega grote heelal.

Ik doe aan politiek om mee te werken aan het opbouwen van een betere leefwereld voor mijn medemens en mezelf in mijn gemeente of stad, Vlaanderen en in Europa.

Ik doe aan politiek vertrekkend van de vaststelling dat er dingen beter, anders, efficiënter of vlotter kunnen.

Ik doe aan politiek om te zorgen dat bepaalde zaken uit mijn professionele leefwereld misschien kunnen helpen in het maken van een betere maatschappij en bijdragen tot een onafhankelijk Vlaanderen.

Politiek is voor mij een hobby. Het geeft me de kans om in contact te blijven en te zijn met mijn omgeving, met de mensen rondom mij.

Waarom doe ik aan politiek binnen de N-VA?

Ik ben reeds sinds mijn 18de actief in de politiek, eerst bij de VU en nu bij N-VA. Er zijn een aantal basisredenen waarom ik bij de N-VA actief aan politiek wil doen en niet bij een andere partij.

  • Ik vertrek steeds van een positieve gedachte: ik doe aan politiek omdat ik VOOR iets ben en niet omdat ik TEGEN iets ben. Dit is een belangrijk uitgangspunt: sommige partijen vertrekken van zaken en standpunten waar ze tegen zijn. Zo creëren ze een negatieve stemming bij de bevolking en teren ze op angst en negatieve gevoelens.

  • Vlaams: Ik ben Vlaming en ben daar fier op! Ik ben er sterk van overtuigd dat een onafhankelijk Vlaanderen binnen een sterk Europa een meewaarde zal bieden aan de meer dan 6.000.000 Vlamingen. Niet uit nostalgisch sentiment, niet uit een beperkte visie dat wat we zelf doen we beter (zouden moeten) doen, maar uit een zelfbewust zijn dat het zo niet langer en verder kan. Er moet iets gebeuren aan de impasse waarin we nu zitten. We leven in een globale wereld waar grenzen vervagen, beslissingen sneller en overal ter wereld genomen worden, ook al hebben ze een impact op waar wij hier in Vlaanderen mee bezig zijn. Vertrekkend vanuit de vaststelling dat elk volk, ook de Vlamingen, een eigen dynamiek hebben, vind ik dat elk volk de kans moet krijgen die dynamiek verder te ondersteunen, uit te werken en te gebruiken voor de verdere groei en bloei van dat volk. De uitdagingen waar Vlaanderen voor staat zijn gelijklopend aan die van andere naties en volkeren. Alleen het antwoord op die uitdagingen zal op een andere manier ingevuld moeten worden: de mogelijkheden en middelen van Vlaanderen zijn anders dan die van pakweg Wallonië, Frankrijk, de VS, China, Singapore of Brazilië. U, de Vlaming, moet inzien dat een sterk en onafhankelijk Vlaanderen de enige uitweg biedt om de huidige economische en financiële crisis te boven te komen en antwoorden te bieden op de globale uitdagingen.

  • N-VA staat voor degelijk en goed bestuur: als we dan een onafhankelijk Vlaanderen hebben moeten we zorgen dat we onze natie goed en degelijk besturen. Democratie is daarbij een basisbeginsel! Maar democratie op mensenmaat, in de geest van het subsidiariteitsprincipe: neem een beslissing daar waar de beslissing ook de impact veroorzaak. Politiekers moeten voor hun medemensen een kader scheppen waarbinnen vertrouwen heerst en waarbinnen het goed is te wonen, werken en leven. Degelijk en goed bestuur, gesteund op inhoud en visie, moeten dit garanderen.

  • Het inclusief beleid van N-VA: We laten niemand achter. N-VA is een partij voor 6.000.000 Vlamingen, ook de nieuwkomers. Iedereen moet kansen krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen. Onderwijs is daarbij van levensbelang: niet enkel het aanbod aan onderwijs maar ook de kwaliteit en zeker het afstellen van ons onderwijs apparaat op de noden binnen een toekomst gerichte samenleving. Nieuwkomers spelen daarbij een belangrijke rol: ze zijn welkom maar moeten zich aanpassen en inburgeren door onze taal te leren en inzicht in onze geschiedenis en cultuur te verweren. Een inclusief beleid houdt ook in dat we de nodige aandacht besteden aan een gelijke kansen beleid voor eenieder!

Mijn politieke ambities

Reeds van toen ik op de Universiteit Gent zat was ik actief in de politiek. Ik heb binnen de toenmalige Volksunie verschillende functies in diverse besturen gehad, zowel lokaal (voorzitter afdeling Drongen – Mariakerke), binnen het arrondissement Gent-Eeklo (arrondissementeel penningmeester) als nationaal (partijraadslid en lid beheerscomité). Ik heb een actieve rol gespeeld in de overgang van VU naar N-VA, vooral binnen Gent.

Toen ik naar Singapore verhuisde was er uiteraard minder tijd om actief aan politiek te doen binnen N-VA. Nu ik terug ben is het uiteraard de bedoeling en mijn intentie om die verschillende taken opnieuw op te nemen.

Ik ben ondertussen actief geworden in het N-VA bestuur van Leieland (Deinze, Zulte en Nevele) en binnen het Arrondissementeel bestuur als gecoöpteerd lid. Het is mijn ambitie om in de toekomst ook op nationaal niveau terug de draad op te nemen als partijraadslid.

Ik ben 4 jaar Provincieraadslid geweest in Oost-Vlaanderen. Het was een boeiende tijd waarbij de ervaringen uit mijn professioneel leven zeer goed van pas kwamen om mijn mandaat van Provincieraadslid goed in te vullen.

Ik zat er in de commissies Onderwijs (effectief lid) en sierteelt en landbouw (plaatsvervanger) alhoewel mijn specilaiteit en vooral interessesfeer vooral uitging (en uitgaat) naar buitenlandse handel en buitenlands beleid.

Zo heb ik tijdens mijn mandaad als Provincieraadslid een aantal keren mee op missie kunnen gaan naar China en Vietnam.

Het is tijdens dergelijke missies dat je ziet welk potentieel Vlaanderen heeft! Tientallen grote en kleine Vlaamse bedrijven en ondernemers gaan buiten onze eigen landsgrenzen om zaken te doen. Toegegeven, de ene is al meer succesvol dan de andere, maar het feit dat die ondernemers trachten nieuwe horizonten te ontdekken en willen groeien buiten de Vlaamse grenzen is op zich al een verdienste.

Het is mijn ambitie om mee aan het kader daarvoor te werken. De Vlaamse overheid heeft als één van de kerntaken het scheppen van het juiste politieke, economische en financiële kader om de Vlaamse zakenman en ondernemer succesvol zijn werk als exporteur te laten doen en zo mee te bouwen aan de Vlaamse welvaart en het Vlaamse welzijn!

Via N-VA wi ik daaraan meewerken en meebouwen. En dat kan voor mij uiteraard enkel in een zelfstandig Vlaanderen waar we zelf, met onze eigen middelen, kunnen bepalen wat en hoe we het doen en waar we zelf onze eigen strategie en toepassing ervan kunnen bepalen.